Home Over ons Activiteiten Kairoscursus Agenda Diensten Links Contact

ONZE VOORGANGER

Ik ben Erik van Duyl en samen met mijn vrouw willen we onze schouders zetten onder de nieuwe uitdaging die ons te wachten staat: de bediening als voorgangersechtpaar van de Baptisten Gemeente ‘De Regenboog’ te Emmeloord.

Ik ben op 10 juli 1966 geboren in de gemeente Ridderkerk en opgegroeid in het dorp Bodegraven. Als jongere bezocht ik graag allerlei festivals. Zo kwam ik als randkerkelijke terecht op het festijn dat later vooral bekend zou worden onder de naam ‘Flevofestival’. Een paar duizend jongeren voor vier dagen bijeen onder de vlag van Youth for Christ. Daar werd mijn hart voor het eerst geraakt door Jezus. Als enthousiaste pasbekeerde christen  werd ik actief in een koffiebar wat destijds een veelvoorkomende werkvorm van evangelisatie vormde.

Na de middelbare schooltijd ging ik op kamers in Ede voor een opleiding de aan sociale academie wat nu onder de CHE valt. Daar leerde ik mijn aanstaande vrouw kennen.  Op 26 augustus 1987 traden we, nog jong van leeftijd, in het huwelijk. Samen kregen we drie kinderen: Jerem, Melanie en Tirsa.  In de eerste jaren was ik werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening. Na een paar jaar pakte ik de studie weer op en volgde de achtjarige opleiding aan het baptistenseminarium. Een lang traject en een pittige tijd met twee parttime banen en een jong gezin. Het heeft veel toewijding gevraagd van mijn lieve echtgenote. Aan het eind van mijn opleiding verkozen wij het om te gaan werken in pastoraal zorgcentrum ‘Saron’ in het mooie Twenthe.

Na vijf jaar bediening in pastoraat en toerusting stond ik open voor een beroep als voorganger. Dit beroep kwam uit Harlingen. De Baptisten Gemeente aldaar vormde een hechte gemeenschap met veel mensen uit de visserij en de binnenvaart. Het waren goede jaren en we genoten veel van de Waddenkust. Tot er een beroep kwam uit Leeuwarden en we als gezin verhuisden naar de Friese hoofdstad. Daar was van alles te doen en te beleven, zowel in als buiten de gemeente. In die tijd heb ik mij o.a. ingezet voor het neerzetten van openluchtdiensten in het stadspark met Hemelvaart en het verstevigen van het kringenwerk. Het waren gezegende jaren met groei in de gemeente.

In de Friese jaren was ik tevens hoofdredacteur van ‘Baptisten.NU’, het kwartaalblad van de Unie van Baptisten. Na tien jaar in Friesland volgde de uitdaging van een beroep naar Veenendaal. Dit is een baptistengemeente met zo’n 400 leden, 100 vrienden, 80 jongeren en zo’n 160 kinderen. U zult begrijpen: een hele uitdaging om daar voorganger te zijn. Ook in deze jaren heb ik gezocht naar een eigen toonzetting als aanvulling op hetgeen er al was. In deze periode heb ik mij vooral ingezet voor een beweging naar de samenleving. Dit vanuit de gedrevenheid om het Evangelie samen uit te dragen. De gemeente heb ik waar mogelijk geprikkeld om het christelijk geloof handen en voeten te geven. Dit door gerichte evangelisatie, bewogen zorg, open kringenwerk en praktische prediking. Zelf heb ik naast de kerntaken van een voorganger ook enig vrijwilligerswerk gedaan. Zo raakte ik actief betrokken als gastheer van de lokale Voedselbank, als leider van een gesprekskring voor randkerkelijken (samen met Ineke; centrum Meet-inn) en als bestuurslid bij de Edese Johanniter Opvang (dak- en thuislozen). Het is mijn voornemen om deze bestuursfunctie voorlopig aan te houden.

Onlangs ben ik voor 2/3 dienstverband voorganger geworden in de Baptistengemeente Apeldoorn. Het is de bedoeling om ons huis te verkopen en ons dan aldaar te vestigen. Het werk als voorganger in Apeldoorn doe ik in samenwerking met Paul van Loenen, die daar enige uren heeft verkregen voor pastoraal werk.  De reistijd van Apeldoorn naar Emmeloord duurt een klein uur. Om deze rit zo’n 2x per week te maken lijkt mij geen enkel probleem. Overigens heeft Ineke geen rijbewijs. Zelfstandig reizen naar Emmeloord is voor haar dus iets lastiger. Het is mijn verlangen om samen met u te zoeken naar het hart van Christus Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer, en naar vormen van oprechte naastenliefde.

Dit, opdat we als gemeente een getuigenis zullen zijn van Hem die ons eerst heeft liefgehad. Naar ik hoop en verwacht mogen we jaren van zegen tegemoet zien in uw midden.

Tenslotte wil ik u melden dat wij gewoon zijn om bij het aanbreken van de sabbat de kaarsen aan te steken. In verbondenheid met het Joodse volk proberen wij dan een tijd van rust en bezinning te nemen en ons weekend te houden. Concreet valt mijn vrije dag dus op vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 18.00 uur. Doorgaans ben ik op de zaterdagavond dan weer druk doende met de voorbereiding van de dienst op zondag.


In Christus verbonden, Erik van Duyl.

EEN WIJS MAN IS STERKER DAN DE BESTUURDERS VAN TIEN GROTE STEDEN.

PREDIKER 7: 19

(HET BOEK)

© 2018 - Baptisten Gemeente Emmeloord “De Regenboog”