Home Over ons Activiteiten Kairoscursus Agenda Diensten Links Contact

                        Harold Dikken: Secretaris

                        Taakveld: Vieringen en                                         Communicatie


                        Fred van Brussel

                        Taakveld: Pastoraat


ONZE RAAD

ALS ER GEEN WIJZE RAAD IS, KOMT EEN VOLK TEN VAL, MAAR ER KOMT VERLOSSING DOOR EEN VEELHEID AAN RAADGEVERS.

SPREUKEN 11:14

(HSV)

                        Erik van Duyl: Voorganger

                        Taakveld: Gemeenteopbouw,

                                         Toerusting en Onderwijs

                       

voorzitter@bgdr.nl

voorganger@bgdr.nl

pastor@bgdr.nl

penningmeester@bgdr.nl

secr@bgdr.nl

© 2018 - Baptisten Gemeente Emmeloord “De Regenboog”

                        Johan Wijnsma: Voorzitter

                        Taakveld: Jeugwerk en Beheer


                    

                        Daniël te Vaarwerk: Penningmeester

                                                         Vice-voorzitter

                        Taakveld: Missie en Diaconaat